Ελληνικά infographics

Η σωστή χρήση των γαντιών στους χώρους εστίασης

Η Medica Hellas μας ενημερώνει για τη σωστή χρήση των γαντιών στους χώρους εστίασης.

Infographic της Medica Hellas για την σωστή χρήση γαντιών μιας χρήσης στους χώρους εστίασης

<